BGPhonetic.com - фонетичната директория.
Фонетичната директория
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ъ | Ю | Я

Условия за ползване на BGPhonetic.com

Настоящите Правила и условия за ползване на Интернет услуги уреждат отношенията между BGPhonetic.com и всяко лице, което ползва Интернет страницaта BGPhonetic.com. BGPhonetic.com си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст. Ваше е задължението да преглеждате този текст за промени.

Всички елементи на съдържанието на тези Интернет страници, включително дизайн, софтуерни програми, текст, база данни, снимков материал, графики и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на BGPhonetic.com. Използването им без изрично разрешение от BGPhonetic.com е нарушение на закона.

BGPhonetic.com е уебсайт, предоставящ директория, в която всички имена на сайтовете са изписани "фонетично". Услугата, предоставяна от BGPhonetic.com, се предлага "във вида, в който е" и BGPhonetic.com не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на уебсайта.

На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на сайта, включително без ограничение,

- да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиента не е дал разрешение за достъп,
- да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация,
- да се опитват да се намесват с услуги предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, претоварване на трафика, разрушаване на информацията,
- да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на страницата.

Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата може да завърши с подвеждането под гражданска или криминална отговорност.

BGPhonetic.com не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД).

BGPhonetic.com, както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от BGPhonetic.com с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.

Горепосочената информация се използва единствено във връзка с функционирането на BGPhonetic.com анонимно - за целта на научното проучване, и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Сайтът използва бисквитки (cookies) като част от техническите средства, необходими за правилното му опериране. В случай, че не желаете да ползвате пълните функционалности на BGPhonetic.com, можете да забраните получаването на cookies от нашия сайт.

BGPhonetic.com показва реклами от трети лица с цел издържане на сайта. Някои от тези реклами може да ползват технологии като cookies и уеб маяци (beacons) когато рекламират на нашия сайт, което също така ще изпрати на тези рекламодатели (например Google чрез Google AdSense) информация, включваща вашият IP адрес, вашият интернет доставчик, данни за браузъра, с който сте посетили сайта ни, и, в някои случаи - дали имате инсталиран Flash Player или не. Тези данни обикновено се ползват за геотаргетиране на рекламите (например реклами за имоти в София на посетители от София) или за показване на определен тип обяви, според вида сайтове, които сте посетили (например показване на готварски обяви на някой, който често посещава готварски сайтове). Можете да изберете да изключите cookies от трети лица чрез настройките в браузъра си или други програми като firewalls. Това обаче може да попречи на взаимодействието ви с нашия и други уебсайтове, например може да не можете да се логнете в определени услуги или акаунти.

За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.


Условия за ползване | Политика за поверителност


© BGPhonetic.com 2008-2024